Over Ons

Op Sint-Jansdag 24 juni 1699 werd in St. Agatha een broederschap of schutterij opgericht. De meeste papieren van de eerste jaren zijn verloren gegaan, maar er is nog wel een reglement, dat op 25 januari 1775 door de leden van het Gilde is goedgekeurd. Hierin werd vastgesteld dat het Gilde moest bestaan uit een Koning, Kapitein, Luitenant, Vaandrig, Adjudant, 5 ouderlingen en 2 gildenmeesters. Het reglement vermeldt verder dat het intreegeld 1 gulden bedoreg en een stuiver voor aantekening in het Gildeboek. Het uittreegeld bedroeg een half ton bier.

Dit reglement kan men zien als een akte van heroprichting. Van de periode daarvoor is weinig bekend. Behalve een 'zielboekje' met de namen van overleden broeders en zusters van het Gilde vanaf 1699.

In 1770 kwam het Gilde van St. Agatha weer tot leven. Dit was te danken aan prior Loverix. Deze werd in dat jaar keizer en onder zijn leiding werd het Gilde weer nieuw leven in geblazen. De bijgaande foto is gemaakt in het jaar 1958, toen pastoor Peters-Weem gildekoning was geworden.

Op de foto staan (van boven naar beneden, van links naar rechts): J. Broekmans, Burgers, Jilisen, van Amstel, Wijnen, B. Wijnen, pastoor Peters-Weem, P. Oerrits, J. Hendriks, mevr. Jilisen, J. Jansen, damse Jansen, Broekmans en Gerrits, J. Gerrits, M. Hendriks, Fr. Burgers en C.van Elst.

Contact

www.gildeheiligeagatha.nl

wcranen@gmail.com

Kuilen 6
St. Agatha
5435XS

+31.485314671

Doorzoek de website

© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode